Bases de participación no sorteo “Adornos Solidarios”

1. ORGANIZA

1.1. A campaña “Adornos Solidarios” é organizada polo Arteixo Centro Comercial Aberto, con CIF G15700818 (en diante, a Organización).

2. OBXECTO DO SORTEO

2.1. A campaña ten como obxectivo incentivar a participación do alumnado na creación de adornos do Nadal mediante a pintura de adornos, así como a doazón de alimentos para o Banco de Alimentos. Realizaranse tres sorteos diferentes:

2.1.1. *Sorteo dunha Viaxe ao Parque Warner:**

– Data do Sorteo: Sábado 23 de decembro ás 17h.

– Lugar do Sorteo: Avenida do Balneario.

– Premio: Viaxe para 4 persoas (dous adultos e dous nenos) ao Parque Warner con todos os gastos pagos, para aqueles nenos e nenas que pintasen un adorno.

2.1.2. *Sorteo de 5 Xamóns:**

– Data do Sorteo: Domingo 5 de xaneiro ás 12h.

– Lugar do Sorteo: Avenida do Balneario.

– Premio: Sortearanse 5 xamóns entre todas as persoas que haxan #recoller adornos nos establecementos participantes.

2.1.3. *Vale de 180€ en material escolar:**

– Data do Sorteo: Domingo 5 de xaneiro ás 12h.

– Lugar do Sorteo: Avenida do Balneario.

– Premio: entre as aulas participantes sortearase un bono de 180€ para material escolar a gastar en papelerías e librerías do Arteixo CCA.

3. PARTICIPANTES

3.1. Poderán participar no sorteo da viaxe ao Parque Warner os nenos e nenas que pintasen un adorno. No sorteo de xamóns, poderán participar todas as persoas que haxan #recoller adornos nos establecementos participantes. No vale de 180€ de material escolar participarán todas as aulas ou centros unitarios que participasen na campaña con algún adorno.

4. MODO DE PARTICIPACIÓN

4.1. *Sorteo dunha Viaxe ao Parque Warner:**

4.1.1. Os nenos e nenas que desexen participar deberán pintar o adorno que lles entreguen no seu centro. Posteriormente, o seu profesor ou profesora entregaralles unha participación numerada con dous partes.

4.1.2. O sábado 23 de decembro, deberán depositar unha desas dúas partes na urna colocada pola organización na Avenida do Balneario de Arteixo, desde as 11h ata as 14 e desde as 16.30 ata as 17h.

4.1.3. Ás 17h, un membro da organización mesturará as participacións e extraerá unha. Lerase no alto o número da participación e procederase a esperar 2 minutos ata que apareza a persoa premiada. En caso de non estar, repetirase a operación ata atopar unha persoa premiada presente.

4.2. *Sorteo de Xamóns:**

4.2.1. As persoas que desexen participar deberán recoller adornos nos establecementos participantes entregando alimentos, polo que conseguirán tamén un boleto numerado e dividido en dous partes para o sorteo.

4.2.2. O venres 5 de xaneiro, deberán depositar unha desas dúas partes na urna colocada pola organización na Avenida do Balneario de Arteixo, desde as 11h00 ata as 12h00.

4.2.3. Ás 12h00, un membro da organización mesturará as participacións e irá extraendo unha a unha. Lerase no alto o número da participación e procederase a esperar 2 minutos ata que apareza a persoa premiada. En caso de non estar, repetirase a operación ata atopar unha persoa premiada presente e entregar os 5 xamóns.

4.3. *Sorteo de 180€ en material escolar**

4.3.1. Todas as aulas colaboradoras na campaña con polo menos un alumno inscribiranse como participantes deste sorteo.

4.1.2. O sábado 23 de decembro ás 17h na Avenida do Balneario de Arteixo, introduciranse nunha urna unha tarxeta por cada aula participante co seu nome escrita.

4.1.3. Un membro da organización mesturará as tarxetas e extraerá unha, que será a premiada. O 8 de xaneiro chamarase á dirección do centro en cuestión para notificar o premio e concertar unha data para a entrega de válelos ao alumnado da aula.

5. PREMIOS

5.1. *Sorteo dunha Viaxe ao Parque Warner de Madrid:**

5.1.1. Sortearase unha viaxe de 2 noites para 4 persoas ao Parque Warner con todos os gastos pagos valorado en 1.000€. Para iso contratarase a unha axencia de viaxes elixida pola organización. A viaxe realizarase durante 2024, en período non escolar.

5.1.2. O premio inclúe voos dende A Coruña a Madrid e traslado ao hotel Hotel & Spa Las Artes (ou similar), a pernocta por dúas noites en 1 habitación para 4 persoas, as comidas e as entradas ao parque Warner de Madrid por dous días.

5.2. *Sorteo de 5 Xamóns:**

5.2.1. Sortearanse 5 xamóns de máis de 50€/unidade adquiridos en Mercadona.

5.3. *Sorteo de 180€ en material escolar:**

5.2.1. Sortearanse 180€ de vales de material escolar, en vales de 30€ para gastar nas papelerías e librerías designados en cada vale. Período de uso de válelos, ata o 30 de abril de 2024.

6. DATAS E LUGARES DOS SORTEOS

6.1. *Sorteo dunha Viaxe ao Parque Warner:**

6.1.1. Data: Sábado 23 de decembro ás 17h.

6.1.2. Lugar: Avenida do Balneario.

6.2. *Sorteo de Xamóns:**

6.2.1. Data: Domingo 5 de xaneiro ás 12h.

6.2.2. Lugar: Avenida do Balneario.

6.3. ** Sorteo de 180€ en material escolar:**

6.3.1. Data: Sábado 23 de decembro ás 17h.

6.3.2. Lugar: Avenida do Balneario.

7. FISCALIZACIÓN DOS PREMIADOS

7.1. Os participantes deberán presentar participacións orixinais no momento do sorteo como proba de participación.

7. XURADO E A ORGANIZACIÓN

7.1. Constituirase un xurado composto por representantes da organización e a xerencia do Arteixo CCA.

7.2. O xurado e/o a organización terá as potestades, ademais de:

7.2.1. Descualificación dos participantes que non cumpran os requisitos esixidos, desvirtúen a natureza da campaña ou non cumpran algunha das normas establecidas.

7.3. Os participantes aceptan e acatan expresamente os criterios e instrucións que marquen o xurado e/o a organización en xeral e respecto de calquera conflito xurdido durante sortéoo, sen que os participantes teñan nada que reclamar ao respecto.

8. DESCUALIFICACIÓN

8.1. A organización e/o o xurado resérvanse o dereito de eliminar a calquera participante do sorteo que non cumpra os requisitos, que atente contra úsoo e bos costumes, alugue algunha dúbida sobre a veracidade da promoción, ou se valeu de sistemas e/o programas informáticos para participar e mellorar resúltoo no mesmo, alterando o normal desenvolvemento do concurso, ou actúe de forma fraudulenta.

8.2. Así mesmo, quedarán descualificados aqueles participantes que non cumpran as normas establecidas para a participación, e os que se atopen nos demais supostos previstos neste documento para ser invalidados.

9. ACEPTACIÓN DAS BASES

9.1. A participación na campaña “Adornos Solidarios” supón a aceptación íntegra destas bases, exprésaa renuncia dos participantes para realizar impugnación algunha sobre as mesmas e ao exercicio de calquera outra acción administrativa ou xudicial que puidese corresponderlles.

10.2. A Organización resérvase o dereito de modificar, ampliar, suspender ou retirar a campaña en calquera momento, por razóns xustificadas.

10.3. Os participantes e gañadores eximen ao Arteixo CCA, así como ás empresas promotoras e colaboradoras da presente promoción das responsabilidades derivadas de problemas por forza maior ou caso fortuíto, non tendo nada que reclamar contra ningún dos entes antes apuntados.

10.4. Os premiados ceden os seus dereitos de imaxe durante a entrega dos premios e de evidencias fotográficas da viaxe a Madrid.

10.5. Para a resolución de calquera dúbida sobre a mecánica, os usuarios poden contactar co Arteixo CCA a través do correo electrónico cca@ccaarteixo.com ou no teléfono 608549011.

10.6. O Arteixo CCA resérvase o dereito para modificar, ampliar, suspender, restrinxir ou retirar a presente promoción en calquera momento, por razóns xustificadas.

11. INFORMACIÓN

11.1. Para obter máis información ou aclarar dúbidas, os participantes poden contactar co Arteixo Centro Comercial Aberto a través do correo electrónico cca@ccaarteixo.com ou chamando ao teléfono 608549011.

En Arteixo, ao 15 de novembro de 2023.

————————————————————————–

Bases da participación nos sorteos presenciais do Arteixo CCA “Agasalla pequeno comercio co Arteixo CCA”

Estas bases corresponden aos sorteos presenciais da campaña. Para ver as bases do sorteo de rexistro de tickets online, visita: https://nadalenarteixo.com/bases-legales

1. ORGANIZA

1.1. Arteixo Centro Comercial Aberto, con CIF G15700818 (en adiante, Arteixo CCA ou a organización).

2. OBXECTO DO SORTEO

2.1. A partires dunha compra en calquera establecemento do Arteixo CCA durante período comprendido entre o 13 de decembro e o 24 de decembro, os clientes poderán participar nos sorteos do sábado 23 e domingo 24 de decembro do Arteixo CCA e optar aos premios da mesma. Non todas as participacións teñen agasallo. Os clientes poderán achegarse co ticket de compra de calquera establecemento do Arteixo CCA e utilizalo na súa integridade para compras maiores de 10€ ou acumulando tickets até 10€.

3. PREMIOS

3.1. Coa participación nos xogos, poderanse obter os diferentes premios: agasallos serigrafiados do Arteixo CCA, como son: portamóbiles, paraugas, bolis, marcadores, marcapáxinas, parasoles, parasoles de praia, delantais, neveiras e outro premios. Estes premios non son canxeables por cartos. Tampouco se permite cambiar un premio por outro, independentemente do valor do premio.

3.2. Non se permite repetir unha tirada, salvo que o resultado sexa “tira de novo”.

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

4.1. Poderán participar no sorteo todas as persoas maiores de 18 anos ou menores acompañadas dun adulto.

5. MODO DE PARTICIPACIÓN

5.1. A promoción desenvolverase o sábado 23 de decembro en horario de 11:00-14:00 e 17:00-20:00, e o domingo 24 de decembro en horario de 11:00-14:00.

Os participantes deberán presentar o seu ticket de compra ao persoal presente no stand e a cambio poderá facer a cantidade de tiradas relativa ao número de tickets dos que dispoña, independentemente da súa contía.

5.2. Antes da tirada deberán entregar o ticket, que pasará a selarse para quedar inhabilitado para seguintes tiradas.

5.3. Os premios non son ilimitados, e se limitan a un número concreto de existencias. Unha vez entregados unha categoría de premios, indicarase previa tirada que premio o substituiría.

5.4. O Arteixo CCA resérvase o dereito a cancelar a promoción en caso de que se faga entrega de todos os regalos previstos para a acción.

6. LÍMITE DE PARTICIPACIÓN.

6.1. Cada participante poderá participar só unha vez por ticket de compra. Non poderán participar no concurso os e as traballadoras dos establecementos participantes na campaña con tickets de compra do establecemento no que estén empregados.

7. XURADO E A ORGANIZACIÓN

7.1. Constituirase un xurado composto por representantes da organización e a xerencia do Arteixo CCA.

7.2. O xurado e/ou a organización terá as potestades, ademais de:

7.2.1. Descualificación dos participantes que non cumpran os requisitos esixidos ou non cumpran algunha das normas establecidas.

7.3. Os participantes aceptan e acatan expresamente os criterios e instrucións que marquen o xurado e/ou a organización en xeral e respecto de calquera conflito xurdido durante o sorteo, sen que os participantes teñan nada que reclamar ao respecto.

8. DESCUALIFICACIÓN

8.1. A organización e/ou o xurado resérvanse o dereito de eliminar a calquera participante do sorteo que non cumpra os requisitos, que atente contra o uso e bos costumes, non acaten as instrucións recibidas, alugue algunha dúbida sobre a veracidade da promoción, ou se valera de sistemas e/ou programas informáticos para participar e mellorar o resulto no mesmo, alterando o normal desenvolvemento do concurso, ou actúe de forma fraudulenta.

8.2. Así mesmo, quedarán descualificados aqueles participantes que non cumpran as normas establecidas para a participación, e os que se atopen nos demais supostos previstos neste documento para ser invalidados.

9. ACEPTACIÓN DAS BASES

9.1. A participación na promoción supón a aceptación íntegra das bases, a expresa renuncia dos participantes a realizar impugnación algunha sobre as mesmas e ao exercicio de calquera outra acción administrativa ou xudicial que puidese corresponderlles.

9.2. Os participantes e gañadores eximen ao Arteixo CCA, así como ás empresas promotoras e colaboradoras da presente promoción das responsabilidades derivadas de problemas por forza maior ou caso fortuíto, non tendo nada que reclamar contra ningún dos entes antes reseñados.

9.3. Para a resolución de calquera dúbida sobre a mecánica, os premios ou o funcionamento da ruleta obxecto da promoción, os usuarios poden contactar co Arteixo CCA a través do correo electrónico cca@ccaarteixo.com ou no teléfono 608549011.

9.4. O Arteixo CCA resérvase o dereito a modificar, ampliar, suspender, restrinxir ou retirar a presente promoción en calquera momento, por razóns xustificadas.

10. DISPOSICIÓN DAS BASES

10.1. Tanto as bases como os detalles descritivos dos premios poderán consultarse no Arteixo CCA (rúa Mestre Mateo nª10, Baixo) ou na páxina ccaarteixo.com

En Arteixo, a 22 de novembro de 2023.